Igraj Pizza Snake ovdje na webu, na iOS-u i Androidu

♿️ Web pristupačnost

Naš cilj je jamčiti da je pizzasnake.com 100% pristupačan kako bi se svim ljudima omogućio jednakost pristupa webu i mogućnosti.

Pristupačnost weba obuhvaća sve smetnje koje utječu na pristup webu: slušne, kognitivne, neurološke, fizičke, govorne i vizualne.

  • Navigacija samo tipkovnicom.
  • Čitači zaslona.
  • Poštujte opciju "smanjite pokrete".
  • Pristupačno zumiranje.

Bitno je da je web dostupan ljudima s različitim sposobnostima i koristan svakoj osobi u velikom broju situacija.

Pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući web, definiran je kao osnovno ljudsko pravo u "Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, 13. prosinca 2006. ( CRPD )".

Šaljite nam prijedloge za poboljšanje naše pristupačnosti na webu na: fans@pizzasnake.com